Biomedica

Ортопедична и травматологична хирургия

Ортопедичната хирургия или ортопедия, е дял от хирургията, който се занимава със състояния засягащи опорно-двигателната система.

Ортопедичните хирурзи използват както хирургични, така и нехургични средства, за да лекуват травми на опорно-двигателната система, спортни травми, дегенеративни заболявания, инфекции, тумори и вродени нарушения.

Ортопедията включва също Артроскопия, Артропластика и е свързана с травматологичната хирургия.

За тази сфера предлагаме:

  • Протези за първична смяна и ревизия на тазобедрена става, коляно и рамена става, както и системи за серклаж
  • Кръстосани връзки
  • Автоложни концентрати от тромбоцити и костен мозък, взети чрез уникална система, на мястото, където се полагат грижи за пациента, които стимулират ангиогенезата при различни приложения