Biomedica

Онкология

Съществува огромно количество изследвания, които са проведени във всички сфери на онкологията, вариращи от биология на раковите клетки до режимите на химиотерапевтично лечение и оптималната палиативна грижа и облекчаване на болката.

Това прави онкологията непрестанно променяща се област.

Онкологията обхваща много други дисциплини като скрининг, рентгенология, биопсия, ендоскопия и др.

От нашето портфолио може да избирате от:

  • Инфузионни помпи за амбулаторно лечение
  • Безопасни цитостатични препарати и набори за прилагането им
  • Игли за костномозъчна биопсия