Biomedica

Хирургия

По правило, процедурата се счита за хирургична, когато включва разрязване на тъканите на пациента или затваряне на незаздравяваща рана.

Други процедури, които не попадат непременно под тази рубрика, като ангиопластика или ендоскопия, могат да се считат за хирургични, ако включват "елементарна" хирургична процедура или условия, като например използване на стерилна среда, анестезия, антисептични условия, типични хирургични инструменти и зашиване или затваряне с метални скоби.

Ние се концентрираме върху всички видове хирургия, включително минимално инвазивните методи.

Сред нашите продукти може да откриете:

  • Системи за 3D визуализация
  • Вакуум-терапия на рани
  • Хирургични инструменти
  • Персонални операционни лампи
  • Присадки за периферни съдове и артерио-венозен достъп
  • Съдови клампи
  • Хемостатични устройства
  • Лепило