Biomedica

Нефрология

Нефрологията се занимава с диагностицирането и лечението на бъбречни заболявания, включително електролитни нарушения и хипертония, и грижите за тези, които се нуждаят от бъбречна заместителна терапия, което включва пациентите на хемодиализа и тези с трансплантиран бъбрек.

Много заболявания, засягащи бъбреците, са системни нарушения, които не се ограничават до самия орган, и могат да изискват специално лечение. Примерите включват придобити състояния като системни васкулити (например ANCA васкулит) и автоимунни заболявания (например, лупус), както и вродени или генетични състояния като бъбречна поликистоза.

Пациентите се насочват към специалисти по нефрология по различни причини, като например остра бъбречна недостатъчност, хронично бъбречно заболяване, хематурия, протеинурия, камъни в бъбреците, хипертония и нарушения на киселинно-алкалното равновесие или електролитите.


Предлагаме пълната гама продукти за диализа:

  • Диализни машини
  • Водно пречистване (Осмоза)
  • Филтри
  • BI пълнители
  • Течни разтвори
  • Тръби
  • Игли
  • Катетри
  • Аксесоари