Biomedica

Интервенционална кардиология и рентгенология

Интервенционалната кардиология е дял от кардиологията, който се занимава конкретно с катетърното лечение на структурни сърдечни заболявания.

 

Голям брой процедури могат да се извършват на сърцето чрез катетеризация. Това най-често включва поставянето на дезиле в бедрената артерия (но на практика, всяка голяма периферна артерия или вена) и канюлиране на сърцето под рентгенографски контрол (най-често флуороскопия). За канюлиране може да се използва и радиалната артерия.

 

Интервенционалната рентгенология (съкращава се ИР или СИР от Съдова и Интервенционална рентгенология, наричана още Хирургична рентгенология) е медицинска подспециалност на рентгенологията, която използва минимално инвазивни техники под контрола на образни процедури за диагностика и лечение на почти всяка органна система.

Концепцията зад интервенционалната радиология е да се диагностицират и лекуват пациентите, като се използват най-малко инвазивните техники, налични понастоящем, за да се сведе до минимум риска за пациента и да се подобрят здравните резултати.

 

За ангиопластиката и други процедури можем да предложим изключителна гама от балони и стентове, аксесоари, терапия с концентрат от автоложни стволови клетки.