Biomedica

Хигиена

Медицинската хигиена се отнася до хигиенните практики, свързани с прилагането на медицина и медицински грижи, които предотвратяват или свеждат до минимум болестите и разпространението на болести.

Медицинските хигиенни практики включват:

  • Изолиране или карантина на лица с инфекциозни заболявания или материали за предотвратяване разпространението на инфекция
  • Стерилизация на инструментите, използвани при хирургични процедури
  • Използване на защитно облекло и прегради, като маски, хирургични престилки, шапки, очила и ръкавици
  • Правилно превързване и бинтоване на рани
  • Безопасно изхвърляне на медицинските отпадъци
  • Дезинфекция на повторно използваеми материали (т.е. спално бельо, подложки, униформи)
  • Изтъркване, измиване на ръцете, особено в операционната зала.

Но също така, предлагаме безконтактна дезинфекция на ръцете, антимикробни превръзки, безводно миене, проследяване на хигиената с АТФ и проследяване на дезинфектанти и детергенти.