Biomedica

Анестезия и интензивни грижи

 

При съвременната анестезия е желателно да се разполага с широк набор от медицинско оборудване в зависимост от нуждите, за полева употреба, хирургични операции или поддръжка за интензивно лечение и видовете анестетици, които трябва да се прилагат.

Анестезиолозите трябва да притежават обширни и сложни познания относно производството и употребата на различни медицински газове, анестетични агенти и пари, медицински дихателни вериги и разнообразието от анестезиологични апарати (включително изпарители, вентилатори и манометри) и съответните им характеристики за безопасност, рискове и ограничения на всеки елемент от оборудването, за безопасна клинична компетентност и практическо приложение в ежедневната практика.

Пациентите изискващи интензивни грижи, може да се нуждаят от поддържане поради нестабилност (хипертония/хипотония), компрометиране на дихателните пътища или дишането (като командно дишане), остра бъбречна недостатъчност, животозастрашаващи сърдечни аритмии, или кумулативните ефекти на множествената органна недостатъчност, по-често наричана напоследък синдром на множествена органна дисфункция. Възможно е те да бъдат приети за интензивно/инвазивно наблюдение, като например решаващите часове след основната операция, когато се счита, че те са твърде нестабилни, за да бъдат прехвърляни в отделение с по-слабо интензивно наблюдение.

В нашето портфолио може да откриете много продукти, които са от съществено значение за отделенията по Анестезия и интензивни грижи:

  • Затворени хъб устройства без игли, често изработени по спецификации на клиента
  • Антимикробни превръзки
  • Апарати за хемофилтрация
  • Пациентни монитори
  • Централни венозни катетри