Biomedica

Онкология и генетични изследвания

Туморните маркери са биологични вещества, продуцирани от туморните клетки. За скрининг, диагностика, както и за проследяване прогресирането на заболяването трябва да се използва идеален туморен маркер. Внимателното тълкуване на резултатите за туморните маркери доведе до определено повишаване на тяхното клинично значение.

Предлагаме имунологични тестове за туморни маркери от: