Biomedica

Сърдечни маркери

Сърдечносъдови & Ангиогенеза

 

Имуноанализите Биомедика, също така, осигуряват международно признати, висококачествени ELISA тестове за клинични изследвания в областта на сърдечносъдовите заболявания и ангиогенезата, покриващи натриуретичните пептиди (NT-proANP, BNP фрагмент, и NT-proCNP), ендотелините (Big- и ET1), и ендостатин.

Всички китове на Биомедика използват калибратори на базата на човешки серум и са валидирани за употреба в клинични изследвания/изпитвания.