Biomedica

Апарати и Услуги

Автоматизация/Апарати
Предлагаме както апарати с общо предназначение, така и автоматизация, която е разработена по поръчка за определени лабораторни сфери.

 

Имуноанализи: Напълно автоматизираните платформи за имуноанализи LIAISON® на DiaSorin, както и автоматизираните апарати с 2-7 плаки за ELISA тестове, като ETI-MAX3000®, Thunderbolt и други.

 

Широка гама от лабораторни приложения: от инфекциозни заболявания до имунология и неонатален скрининг.

 

Молекулярни тестове: Цяла гама от апарати с пълна автоматизация за единични проби (поставяне на проба-получаване на резултат) до молекулярни работни станции с висока производителност. От стандартни PCR термосайклери през GeneXpert® и FilmArray чак до високопроизводителната система LabXpress.


Мултиплексни тестове: от изследователски до тестове за ин витро диагностика с CE маркировка. Платформата Luminex® (включваща опции за пълна автоматизация), Чип-системите Affymetrix, Biofire FilmArray – са само някои от тях.