Biomedica

Хемостаза/Кръвосъсирване

Хора посветени на здравето - това е мотото на базираната в Париж лаборатория Стаго. Ден след ден, Стаго е отдадена на повишаване качеството на здравеопазването, като предлага на лабораториите модерни системи за изследвания и превъзходно обслужване, плод на опит и ноу-хау в областта на Хемостазата (реактиви, апарати и консумативи за еднократна употреба). Специализирайки в областта на кръвосъсирването повече от 60 години, Стаго е придобила солиден промишлен опит (научноизследователска и развойна дейност, стандартизация и производство) в областта на ин витро диагностиката и трайно признаване от научната общност.