Biomedica

Гастроентерология

Ние предлагаме иновативни продукти и системи за анализ за ранно откриване и профилактика на заболявания на стомашно-чревния тракт, като например базираните на кръвни проби тестове GastroPanel® за диагностиката на стомашни заболявания и свързаните с тях рискове, панелът FilmArray GI, който тества за цялостен панел от обичайни стомашно-чревния (GI) патогени, които причиняват инфекциозна диария, тестът Xpert С. difficile за откриване на токсигенните щамове на молекулярно ниво и разграничаване на потенциално хипервирулентните позитивни за бинарен токсин щамове, като например щамът 027/NAP1 и редица други тестове, които се използват в гастроентерологията.