Biomedica

Ендокринология

Репродуктивно и ендокринологично здраве

Наша визия е да предоставим нови и новаторски маркери в дадена област от заболявания. Продуктите на нашите партньори DiaSorin, Novatec и Mercodia осигуряват важен мост в континуума от биомедицински тестове.

 

Продуктите са подходящи за фундаментални изследвания, клинични изследвания, както и за диагностични тестове.