Biomedica

Автоимунни заболявания

Има много различни видове автоимунни заболявания с различни симптоми и засягащи много органи и тъкани. За диагностицирането на тези заболявания има много тестове.

Заедно с нашите партньори предлагаме широка гама от тестове, които се използват във:

  •  Ревматологията
  • Гастроентерологията
  • Диагностиката на тромбози
  • Диагностиката на васкулити