Biomedica

Лабораторно оборудване за ветеринарна диагностика

Богато портфолио от лабораторно оборудване (ELISA четци, миячки, системи за молекулярна диагностика, система Mikronaut) за ветеринарен анализ.