Biomedica

Контрол на качеството

Програми за изпитване на компетентност за микробиология и химия на храните, референтни материали за тестване на остатъчни вещества и тест-системи за контрол на входящи и изходящи стоки за остатъчни вещества и патогени.