Biomedica

Хигиена

HACCP играе важна роля за всеки производител на храни и е необходима система за управление в сектора на безопасността на храните.

 

Много управляващи агенции изискват или одобряват съответствието на HACCP програмите, включително Агенцията за храните и лекарствата и Министерството на земеделието на САЩ.

 

Новият Закон за модернизацията на безопасността на храните (FSMA) поставя строги изисквания към доставчиците в хранително-вкусовата промишленост, за да се осигури съответствие с принципите на НАССР.