Biomedica

Имунология/Протеомика

Разбирането на имунологичните механизми, взаимодействията между протеините и сигналните пътища, както и поведението на протеините в тяхната среда, са от фундаментално значение за изследванията в основната биология до откриването на лекарствата.

 

Биомедика предлага висококачествени продукти от най-добрите доставчици както за иновативни, така и за конвенционални технологии.

С повече от 30 години опит в областта на имунологията, през годините нашите служители станаха водещи експерти в своите области.

Ние сме Вашия партньор в:

  • Проучването на клетъчни и имунологични събития
  • Осигуряването на авангардни решения за скрининг, откриване и мултиплексни решения.