Biomedica

Клетъчна биология

Изследванията в областта на клетъчната биология са фундаментални за всички изследвания в областта на биологичните науки. Клетъчните култури и специфичните анализи на клетъчните процеси и условия играят все по-важна роля в анализа на клетъчната биология.

 

Биомедика си сътрудничи с различни изтъкнати доставчици, предлагащи богато портфолио от продукти, от които изследователите се нуждаят за ежедневната си работа.

 

За нашата изчерпателна продуктова линия за приложения надолу по веригата, не се колебайте да посетите и нашите раздели за:

  • Имунология/Протеомика
  • Геномика/Молекулярна биология