Biomedica

Система за управление на пациентски данни

Системата за управление на пациентски данни (PDMS) позволява постоянно следене на данните за всеки пациент, включително достъп до информация от всяко отделение в обекта.