Biomedica

Управление на качеството

Сертифицирането по ISO 9001:2015 в цялата група от компании гарантира постоянно подобряване на качеството на продуктите и услугите.